250 x 250 Reklam Alanı

Sesli gazete, bir önceki günün haberlerini içeren en yay gın yazılı kitle iletişim aracıdır. Matbaanın İcat edil mesi gazetelerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ga zeteler genellikle günlük yayınlanmakla beraber haftalık yayınlanan gazeteler de vardır. Gazetelerin içlerine baktığımızda, her sayfanın ya da birkaç sayfanın bir konuyu İçeren haberlerden oluştuğunu görürüz. Örneğin politika haberleri, ekonomi ha berleri, magazin haberleri, spor haberleri gibi. Ayrı ca bu konularda her gün yazı yazan gazeteciler de vardır. Bu gazetecilere köse yazarı denilmektedir.

Gazetelerde insanların özel yaşamlarını ortaya ko yacak, onları küçük düşürecek yazı ve görüntülere yer verilmemelidir. Bir kişinin haber alma özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır . 

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı