250 x 250 Reklam Alanı

Arkadaş görüntülü sohbet yirmi birinci yüz yılın başlarında olduğumuz bu yıllarda insanlar artık kolektif toplum anlayışından sıyrılarak giderek daha da bireysel toplum anlayışına doğru gitmektedirler. çünkü kapitalizmin getirmiş olduğu bir çok değişiklik ister istemez hayatımızı büyük bir oranda değişime uğratmıştır. Artık insanlar sürekli olarak maddi olan bir takım şeylerin peşinde koştukları için belirli bir bedeli olmayan ve kendisine çıkar sağlamayan bir çok şeyden elini ayağını çekmiştir. çünkü insanlar artık daha bencil ve daha da egoist konumuna gelmişlerdir. zamanın ve çağın getirdiği bu olumsuz durum ne yazık ki hemen hemen bir çok insan tarafından benimsenmiştir. En basit bir örnekle açıklarsak, eskiden komşuluk ilişkisi insanlar için son derece önemliydi hatta insanlar ev alma komşu al gibi deyimlerle bunun ne kadar önemli olduğunu belirten bir sürü deyimler ve atasözleri de söylenilmiştir. Ama ne yazık ki günümüzde aynı apartmanda oturan ve kapıları yüz yüze bakan komşular seneler geçmesine rağmen birbirlerini tanımamakta ve komşuluk ilişkileri hemen hemen yok denecek kadar azalmıştır. Ve ne yazık ki günümüz anlayışının getirmiş olduğu bir diğer olumsuz durum ise insanların giderek daha yalnız kalması ya da yalnız kalmaya mahkum edilmesidir. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı insanlar çevrelerinde sohbet edebilecekleri muhabbet kuracakları dertleşip bir şeyler paylaşacabileceği bir insan bulmakta zorlanmaktadır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı